1. Chính sách bảo mật
Cập nhật mới nhất Tháng 1 Năm 2022
Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng và Tuyên bố từ chối trách nhiệm dưới đây trước khi sử dụng Trang web

1. Chấp nhận các điều khoản

Trang web này ("trang web") được điều hành bởi INNOMED. Xuyên suốt trang web, các thuật ngữ "chúng tôi" và "của chúng tôi" đều đề cập đến INNOMED. INNOMED cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này, cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu ở đây. Việc bạn sử dụng trang này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn KHÔNG đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, vui lòng KHÔNG sử dụng trang.

2. Tính chính xác và đầy đủ của thông tin

INNOMED không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang này không chính xác, đầy đủ hoặc không cập nhật. Tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang này bất kỳ lúc nào nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang này. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm giám sát những thay đổi trên trang web.

3. Việc bạn sử dụng trang web

Bạn có thể truy cập, sao chép, tải xuống và in tài liệu có trên trang web cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn không sửa đổi hoặc xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác xuất hiện trên tài liệu bạn truy cập, sao chép, tải xuống hoặc in ấn. Cấm việc sử dụng bất kỳ nội dung nào khác trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, phân phối, truyền tải, tải lên, cấp phép hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ bất kỳ tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web, đều được thể hiện rõ ràng.

INNOMED hoặc người cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung giữ quyền sở hữu đầy đủ và đầy đủ đối với tài liệu được cung cấp trên trang web, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan và cung cấp tài liệu này cho bạn theo giấy phép có thể thu hồi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của INNOMED. INNOMED không bảo đảm hay tuyên bố rằng việc bạn sử dụng tài liệu trên trang này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Như một điều kiện để bạn sử dụng trang web, bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào.

4. Tài liệu bạn gửi

Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu nào bạn có thể gửi qua trang web, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của bất kỳ tài liệu nào như vậy. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản thông qua trang này bất kỳ nội dung nào (i) bí mật, độc quyền, sai sự thật, gian lận, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng , bất hợp pháp hoặc bị phản đối; (ii) có thể cấu thành hoặc khuyến khích tội phạm hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật nào; hoặc (iii) có thể chứa vi-rút phần mềm, chiến dịch chính trị, thư dây chuyền, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức ""thư rác" nào". Bạn không được sử dụng địa chỉ email sai hoặc thông tin nhận dạng khác, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là đánh lừa về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào. Bạn không được tải nội dung thương mại lên trang web

5. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Việc sử dụng trang web này là rủi ro duy nhất của bạn. Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". INNOMED từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc không vi phạm. Nếu bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang này, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.

6. . Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG THEO LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT HOẶC CÔNG BẰNG, DÙ TRONG LẦN THIỆT HẠI, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TRỌNG HAY CÁC CÁCH KHÁC, Hyphens Strimar SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀO TRONG NÀY, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN bị mất, MẤT TÍN HIỆU, MẤT DỮ LIỆU, CÔNG VIỆC

7. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo INNOMED không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ và liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web.

8. Thông báo bản quyền

Trừ khi có ghi chú khác, hình ảnh đồ họa, nút và văn bản có trên Trang này là tài sản độc quyền của INNOMED. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân, các mục này không được phép sao chép, phân phối, hiển thị, mô phỏng hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm hoặc cách khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của INNOMED.

9. Bản Quyền Thương hiệu

Trang web này có các logo, nhận diện thương hiệu cũng như các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ khác (gọi chung là "Nhãn hiệu") là tài sản của hoặc được cấp phép cho INNOMED và các công ty con hoặc người cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung của INNOMED. Tất cả các Nhãn hiệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không có nội dung nào trên Trang web này được hiểu là cấp, theo ngụ ý, ngăn cản hoặc bằng cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của INNOMED hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể sở hữu Nhãn hiệu được hiển thị trên Trang web . INNOMED bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và đối với trang web cũng như nội dung. Trang web này và tất cả nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện và mã cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng, được bảo vệ dưới dạng tổng hợp theo luật bản quyền của Singapore và các quốc gia khác.

10. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Để thuận tiện cho người dùng, Trang web này có thể liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba sở hữu và điều hành chứ không phải do INNOMED duy trì. Tuy nhiên, ngay cả khi các bên thứ ba đó được liên kết với INNOMED, INNOMED không có quyền kiểm soát các trang web được liên kết này, tất cả đều có các biện pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư cũng như chính sách pháp lý độc lập với INNOMED. INNOMED không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web đó. Việc xem các trang web của bên thứ ba như vậy hoàn toàn là rủi ro của riêng bạn.

11. Thẩm quyền

INNOMED duy trì và vận hành Trang web này từ văn phòng tại Singapore. Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Singapore. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với thẩm quyền xét xử của các tòa án ở Singapore đối với bất kỳ hành động nào phát sinh từ các Điều khoản sử dụng này. Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì phần đó sẽ được coi là có thể tách rời và được hiểu theo luật hiện hành. Điều khoản như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Việc INNOMED không hành động đối với hành vi vi phạm các Điều khoản sử dụng này của bạn hoặc người khác không cấu thành sự từ bỏ và sẽ không hạn chế các quyền của INNOMED đối với hành vi vi phạm đó hoặc bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

2. Điều khoản sử dụng
Cập nhật mới nhất Tháng 1 Năm 2022
Vui lòng đọc Điều khoản sử dụng và Tuyên bố từ chối trách nhiệm dưới đây

1. Chấp nhận các điều khoản

Trang web này ("trang web") được điều hành bởi INNOMED. Nếu bạn KHÔNG đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, vui lòng KHÔNG sử dụng trang này.

2. Tính chính xác và đầy đủ của thông tin

INNOMED không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang này không chính xác, đầy đủ hoặc không cập nhật. Tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn.

3. Việc bạn sử dụng trang web

Bạn có thể truy cập, sao chép, tải xuống và in tài liệu có trên trang web cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn không sửa đổi hoặc xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác xuất hiện trên tài liệu bạn truy cập, sao chép, tải xuống hoặc in ấn. Cấm việc sử dụng bất kỳ nội dung nào khác trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, phân phối, truyền tải, tải lên, cấp phép hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ bất kỳ tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web, đều được thể hiện rõ ràng.

INNOMED hoặc người cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung giữ quyền sở hữu đầy đủ và đầy đủ đối với tài liệu được cung cấp trên trang web, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan và cung cấp tài liệu này cho bạn theo giấy phép có thể thu hồi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của INNOMED. INNOMED không bảo đảm hay tuyên bố rằng việc bạn sử dụng tài liệu trên trang này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Như một điều kiện để bạn sử dụng trang web, bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào.

4. Tài liệu bạn gửi

Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu nào bạn có thể gửi qua trang web, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của bất kỳ tài liệu nào như vậy. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản thông qua trang này bất kỳ nội dung nào (i) bí mật, độc quyền, sai sự thật, gian lận, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng , bất hợp pháp hoặc bị phản đối; (ii) có thể cấu thành hoặc khuyến khích tội phạm hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật nào; hoặc (iii) có thể chứa vi-rút phần mềm, chiến dịch chính trị, thư dây chuyền, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức ""thư rác" nào". Bạn không được sử dụng địa chỉ email sai hoặc thông tin nhận dạng khác, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là đánh lừa về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào. Bạn không được tải nội dung thương mại lên trang web

5. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Việc sử dụng trang web này là rủi ro duy nhất của bạn. Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". INNOMED từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc không vi phạm. Nếu bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang này, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.

6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG THEO LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT HOẶC CÔNG BẰNG, DÙ TRONG LẦN THIỆT HẠI, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TRỌNG HAY CÁC CÁCH KHÁC, Hyphens Strimar SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀO TRONG NÀY, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN bị mất, MẤT TÍN HIỆU, MẤT DỮ LIỆU, CÔNG VIỆC

7. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo INNOMED không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ và liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web.

8. Thông báo bản quyền

Trừ khi có ghi chú khác, hình ảnh đồ họa, nút và văn bản có trên Trang này là tài sản độc quyền của INNOMED. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân, các mục này không được phép sao chép, phân phối, hiển thị, mô phỏng hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm hoặc cách khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của INNOMED.

9. Bản Quyền Thương hiệu

Trang web này có các logo, nhận diện thương hiệu cũng như các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ khác (gọi chung là "Nhãn hiệu") là tài sản của hoặc được cấp phép cho INNOMED và các công ty con hoặc người cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung của INNOMED. Tất cả các Nhãn hiệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không có nội dung nào trên Trang web này được hiểu là cấp, theo ngụ ý, ngăn cản hoặc bằng cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của INNOMED hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể sở hữu Nhãn hiệu được hiển thị trên Trang web . INNOMED bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và đối với trang web cũng như nội dung. Trang web này và tất cả nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện và mã cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng, được bảo vệ dưới dạng tổng hợp theo luật bản quyền của Singapore và các quốc gia khác.

10. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Để thuận tiện cho người dùng, Trang web này có thể liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba sở hữu và điều hành chứ không phải do INNOMED duy trì. Tuy nhiên, ngay cả khi các bên thứ ba đó được liên kết với INNOMED, INNOMED không có quyền kiểm soát các trang web được liên kết này, tất cả đều có các biện pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư cũng như chính sách pháp lý độc lập với INNOMED. INNOMED không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web đó. Việc xem các trang web của bên thứ ba như vậy hoàn toàn là rủi ro của riêng bạn.

11. Thẩm quyền

INNOMED duy trì và vận hành Trang web này từ văn phòng tại Singapore. Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Singapore. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với thẩm quyền xét xử của các tòa án ở Singapore đối với bất kỳ hành động nào phát sinh từ các Điều khoản sử dụng này. Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì phần đó sẽ được coi là có thể tách rời và được hiểu theo luật hiện hành. Điều khoản như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Việc INNOMED không hành động đối với hành vi vi phạm các Điều khoản sử dụng này của bạn hoặc người khác không cấu thành sự từ bỏ và sẽ không hạn chế các quyền của INNOMED đối với hành vi vi phạm đó hoặc bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.