Pico Laser, Thiết bị Lasers

Pico-K

Hàng Đầu trong dòng thiết bị Laser Pico

PICO-K duy trì cấu hình chùm tia chất lượng cao với độ rộng xung 300 pico giây, năng lượng đỉnh cực đại là 2.0 Giga watt. Đảm bảo điều trị chính xác, an toàn và hiệu quả. Pico-K có năng lượng đầu ra ổn định, cấu hình chùm tia và kích thước điểm đồng nhất trong quá trình điều trị.

• Năng lượng đỉnh lên đến 2.0GW với độ rộng xung 300ps

• Kích thước điểm đồng nhất

• Cấu hình Chùm tia Top-Hat chất lượng cao

• Tính ổn định đèn nháy & Trạng thái Simmer

• Nhiều loại tay cầm điều trị

Thông số kỹ thuật