Liên Hệ Chúng Tôi

VIỆT NAM

Tầng 11, Toà Nhà Bảo Minh Tower,
số 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 3810 0309 / +84 28 3812 5931

SINGAPORE (Head Office)

27 Tannery Road
Singapore 347738
Tel: +65 6744 3113
Fax: +65 6748 8855

MALAYSIA

85 Jalan Templer
46050 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel: +603 9212 9711
Fax: +603 7931 8568

INDONESIA

Grand Cibubur Country Rukan Food Plaza RFP 2 No. 2
Cikeas Gunung Putri, Bogor, Indonesia
Tel: +62 212 9223 065
Fax: +62 21 2902 3296


Thương hiệu & Sản phẩmKinh doanhDịch vụKhác